Självkänsla är något som påverkar oss mer än vad många tror. Självkänslan påverkar hur du ser på dig själv, och hur du tror att andra upplever dig och det du gör. En låg självkänsla kan göra att en oro skapas över om man gör rätt inför andra. Ett starkt ifrågasättande av sin egen förmåga kan yttra sig genom att man exempelvis går igenom och analyserar vad man sagt och gjort på arbetsplatsen. Analysen kommer ofta fram till att man blir osäker på om det man sa eller gjorde blev rätt, och en blick eller något ord från omgivningen kan få analysen att peka på att det blev fel. Man kan även uppleva att alla andra är så duktiga på precis det man ifrågasätter hos sig själv.

få bättre självkänsla

Terapi för bättre självkänsla

Om du har en sviktande eller låg självkänsla kan vi genom terapi för att få bättre självkänsla hjälpa dig. Vi tittar bland annat på vad som kan vara anledningen till att du ifrågasätter dig själv. Sedan går vi igenom olika situationer när du upplever det som mest påtagligt. Det är viktigt för oss att veta under vilka omständigheter du tycker det blir som mest problematiskt. Där efter tittar vi på olika möjligheter att bryta tankarna när de tenderar att analysera på ett sätt som påverkar din självkänsla negativt. Det finns olika verktyg för detta. Där efter behöver man hitta vägar för att bygga upp självkänslan, att stärka dig helt enkelt.

Kontakta oss redan idag genom att ringa eller skicka ett mail, då har du tagit första steget till en bättre självkänsla.