Depression är något som kan komma sakta och bli allt mer påtagligt över tid eller utlösas av en plötslig händelse. En depression kan ge en rad olika symtom beroende på hur påtaglig den är. Exempel på vanliga symtom är att man känner sig energilös, nedstämd och besväras av återkommande negativa tankar. De negativa tankarna tar lätt överhanden över sådant som tidigare varit positivt.

terapi mot depression

Terapi mot depression

Det är bra om man i ett så tidigt skede som möjligt använder sig av terapi mot depression. Detta för att så snart som möjligt kunna identifiera vad som orsakat depressionen. Samtidigt behöver man bryta de tankemönster som tenderar att vara negativa. Men det är inte alltid som en depression kommer snabbt, utlöst av en plötslig händelse. Om den istället kommer mer smygande och sakta eskalerar över tid kan det vara svårt att till en början veta om man bara känner sig tillfälligt trött och energilös eller om det handlar om en depression.

Vi erbjuder en terapi som sker på dina villkor, där du får den tid du behöver. Inledningsvis har du troligtvis mycket du vill berätta kring vad som hänt och hur du känner dig. Vi tar del av din berättelse och börjar sedan med olika frågeställningar föra samtalet konstruktivt. Utan att vara forcerande vill vi också försöka ge dig energi för att orka få viljan att ta ta sig framåt och skapa distans till det som orsakat depressionen. Vår terapi mot depression bygger på KBT, en terapiform som gjort sig känd för att ta sikte framåt och inte allt för mycket bakåt.

Kontakta oss redan idag!