Skilsmässa är ett laddat ord och innebär i många fall en mycket stor påverkan på livet. På våra mottagningar erbjuder vi hjälp i form av stödsamtal och terapi vid skilsmässa. Som regel är en skilsmässa inte något som passerar utan vidare påverkan och tar särskilt lång tid om ni har mindre barn. Det finns en anledning till uttrycket "gå igenom en skilsmässa" och speglar att den innehåller flera faser. De flesta fylls av många tankar och känslor under en period innan man ens tar upp det med sin partner. Tankar om det är rätt beslut, har man missat någon möjlighet till att fortsätta eller är det verkligen definitivt över? Har man barn tillkommer ytterligare känslor och tankar som kan vara väldigt starka. Till slut kan det bli svårt att veta vad som känns rätt och vad som blir bäst över tid.

Skilsmässa

Terapi vid skilsmässa

Vi erbjuder stöd och hjälp i form av terapi vid skilsmässa som utformas unikt efter förutsättningarna. Ibland är det bara den ena i relationen som kommer till samtal och i andra fall kommer båda, det avgör man själv. Man kanske behöver hjälp att reda ut sina tankar och förutsättningar om man befinner sig i fasen att bara fundera på att begära skilsmässa, och då kommer man som regel ensam. I andra fall kan båda vara överens om att skilja sig men vill ha hjälp att inte hamna i konflikt, kanske för barnens skull. Det kan också handla om att man vill ha professionell hjälp att se om det finns förutsättningar att rädda förhållandet. Ser vi förutsättningar kan det hela övergå i en parterapi och mynna ut i en omstart av förhållandet.

Om den ena i relationen hittat en annan partner och är helt besluten att skiljas åt blir behovet av stöd och vägledning för den som blir lämnad ensam stort. Frågorna om hur det blir nu, hur man tar sig vidare och inte fastnar i en känsla av uppgivenhet är ofta många. Vi har stor erfarenhet av relationsproblematik och hjälper dig genom alla faser tills livet känns stabilt igen.

Ett välgrundat beslut

Det är viktigt att fatta ett välgrundat beslut när man tänkt gå skilda vägar. Det bör inte finnas utrymme för att något missuppfattats och att man gjort de försök man verkligen kunnat. Att vara efterklok när skilsmässan är ett faktum kan framkalla svåra känslor av ångest, framförallt om den andra redan hittat en ny partner. Ett försök att backa bandet blir då svårt.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa er att fatta ett välgrundat beslut. Enkelt uttryckt kan man säga att vi gör en kontroll av vad ni anser är grunden till att skilja er. Samtidigt söker vi efter om det finns förutsättningar hos båda för att vilja fortsätta relationen, under förutsättning att man kan komma tillrätta med grogrunden till skilsmässan. Kontakta oss så snart som möjligt om ni önskar hjälp.

Att ha stora konflikter i samband med att man ska skiljas och att det är ett naturligt inslag kan ligga nära tillhands att tro. Så behöver det inte alls vara. I andra fall kan man tycka sig ha uttömt alla möjligheter att rädda förhållandet. Man har lyssnat på alla nära och kära som gett goda råd. Dessa råd pekar många gånger från ens partner om man själv på senare tid mest pratat om en konfliktfylld situation. Råden är många gånger partiska med det de tror du vill höra, i all välmening. Men de är inte alltid särskilt välgrundade om de ifrågasätts. Välkommen till oss för en opartisk och professionell bedömning innan ni tar ett så stort beslut som skilsmässa.