Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/svsovhem/public_html/terapikliniken.com/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /home/svsovhem/public_html/terapikliniken.com/wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Vi erbjuder en modern parterapi i Stockholm som tar sikte på framtiden men med avstamp i nutid. Vi ägnar oss alltså inte så mycket åt det som varit, utan använder det mer som en läroplattform för ni ska ta er framåt. Parterapi förknippas många gånger med återkommande starka konflikter och ett förhållande i djup kris. Den föreställningen speglar bara en del av vad parterapi handlar om. Det kan likväl handla om att man exempelvis tycker sig ha fastnat i en tråkig vardag som skapat en distans i förhållandet. Ett annat exempel är en uppdagad otrohet vilket ställer förhållandet i en akut kris som blir mycket svår att hantera på egen hand. Med parterapi får ni hjälp att föra konstruktiva samtal och de verktyg som behövs för att komma vidare. Vi har öppet även på lördagar. Välkommen till en lösningsfokuserad parterapi i Stockholm

Parterapi Stockholm

Parterapi i Stockholm med KBT

Vi ger en rak och handlingskraftig parterapi i Stockholm som grundar sig på KBT (kognitiv beteendeterapi). KBT är i stora delar en framåtsträvande terapiform. Eftersom vår parterapi vilar på KBT siktar vi snabbt in oss på läget i nutid och ägnar oss mindre åt dåtid. Det är viktigt att snabbt komma vidare om relationen inte mår bra. Det är dock inte så att allt som varit är ointressant och bara ska glömmas, absolut inte. Men oftast vinner man ganska lite på att älta det som varit. Vi håller oss opartiska och skapar utrymme i samtalen för båda oavsett vad som hänt. Vi skuldbelägger eller förringar inte någon eller något oavsett vad som ligger till grund för de problem ni upplever.

Handlingskraftig parterapi

De flesta par som kommer till oss har under en tid haft olika grad av slitningar i relationen. Man har på egen hand, men utan framgång, försökt komma till rätta med problemen. När man tittar tillbaka kan just de egna försöken till problemlösning ha varit kontraproduktiv och istället skapat ökade eller nya problem. Därför anser vi att en handlingskraftig parterapi erfarenhetsmässigt ger bra framgång. Även obekväma frågor och svar måste få förekomma, och ingenting får anses vara fel att prata om. Vi är hela tiden aktiva i samtalen för att upprätthålla relevans och driva samtalen konstruktivt framåt.

Om en uppdagad otrohet är anledningen till parterapin tenderar de första samtalen att vara mer fokuserade på att lugna situationen. Samtidigt gör vi vad man kan likna en första hjälpen insats för att sedan gå in i en lugnare fas och reda ut vad som hänt och var ni står idag.

Ekonomi, sexliv och vardagssysslor

Inom ramen för parterapi är ekonomi, sexliv och olika vardagssysslor några vanliga exempel på områden som kan skapa påfrestningar i relationen. Vi är också väl medvetna om att flera tycker det här är saker som kan vara jobbiga att prata om, något man helt enkelt inte vill ha problem med. Man kan dra sig för att gå i parterapi bara för att slippa prata om det, och frågar sig om andra verkligen har såna här problem eller är det bara vi?

Det här är helt vanliga samtalsämnen eftersom de generellt ingår i ett förhållande, och därmed vardag för oss att prata om. Samtalen sker på ett avslappnat och naturligt sätt där vi också har tystnadsplikt.

Akut parterapi

Parterapi kan även handla om att relationen hamnat i en plötslig och akut kris. En relationskris kan handla om att ena parten tagit upp att den vill skiljas eller en avslöjad otrohet. Utöver att relationen som sådan sätts i en omedelbar kris hamnar framkallas ofta enskilda krisreaktioner hos båda eller bara den ena i relationen. Reaktionen är ofta ångestfylld med olika relativt kraftiga känsloyttringar.
Vid akuta situationer kan vi ge er omedelbar hjälp för att minska risken för ogrundade och allt för snabba beslut om relationens framtid. Ni kan då erbjudas akuttid för parterapi. Till vår mottagning i centrala Stockholm kan boende i hela länet vända sig.

parterapi


Terapikliniken Stockholm

Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län
Besöksadress: Skeppsbron 32, Stockholm

E-post: info@terapikliniken.com

Telefon: 08-124 487 00