Ångest är något som framkallas av rädsla eller oro för något, och vidmakthålls av samma grund. Man kan uppleva mer eller mindre påtagliga symtom. Vid lättare problem kan man få problem med magen, spänningar i nacke och axlar samt sömnsvårigheter. Vid starkare problem kan man uppleva illamående, andningssvårigheter eller tryck över bröstpartiet. Vid symtom som dessa exempel kan de vara så kraftiga att man söker akut vård i tron att det är fel på hjärtat eller något som påverkar andningsvägarna. Trots att symtom från ångest kan vara påtagliga och inverka negativt på vardagen innebär de som regel inget kroppsligt fel.

Terapi mot ångest

Terapi mot ångest

Om du behöver terapi mot ångest är du varmt välkommen till oss. Vår terapi bygger på KBT (kognitiv beteende terapi). Att man får ångest är något som används lättvindigt många gånger. Den som däremot drabbas av riktig ångest utsätts för något som närmast kan beskrivas som plågsamt. Dag efter dag kan fyllas av starka oroskänslor och en rad andra känslor. Känslor av hopplöshet och tankar om att det värsta som tankarna kretsar kring troligen kommer inträffa, så kallade katastroftankar. Det blir svårt att tänka klart och därmed få grepp om situationen.

Vi tar snabbt sikte på att hjälpa dig från ångesten. Genom så vardagliga och lättsamma samtal som möjligt börjar vi med att lära känna dig och orientera oss kring det du upplever problematiskt. Genom övningar och samtal läggs sedan största fokus på att bearbeta det som ger upphov till ångest. Ibland är det många olika faktorer som skapar ångest vilket kan göra det svårt att själv veta vad som är utlösande. Det är något vi hjälper dig med. Inte i något fall ska du känna dig ensam och utlämnad i terapisamtalen med oss. Vi lyssnar noga till det du säger och inget är för stort eller för litet att uppleva som ett problem.

När ångest begränsar

När en rädsla eller oro gått över till att framkalla ångest som börjar begränsa din vardag måste den hanteras. Det är önskvärt att den hanteras i ett så tidigt skede som möjligt. Ångesten eskalerar många gånger sakta vilket kan göra det svårt att veta var man ska dra gränsen för att söka hjälp genom terapi. Att leta efter trappor istället för att åka hiss på grund av ångest för hissar är begränsande. Ytterligare problematiskt blir det om man yrkesmässigt måste flyga trots en stark flygrädsla.

Det är också vanligt att man drabbas av ångest för många olika saker som förstärker varandra. Exempelvis en samtidig oro över sjukdomstillstånd, arbete och framtiden. Det kan då vara så begränsande och påtagligt att man tappar lusten till livet.

Hjälp mot social ångest

Social ångest skapar problem på arbetet eller i andra sociala sammanhang. Bara tanken på att hålla en presentation i grupp eller tal inför många personer kan vara skrämmande. När dagen kommer kan ångesten vara så stark att man meddelar sig sjuk för att undvika det man ska göra. Om man ändå gör det kan man ha mått mycket dåligt under flera dagar. Vid social ångest infinner sig ofta rädslan över att bli bortgjord, att något ska gå fel som man får svårt att hantera eller att man ska rodna.