På vår mottagning i Västerås får du hjälp med KBT terapi och parterapi. Akuttider finns även att tillgå när du snabbt behöver vår hjälp. All vår terapi utgår från KBT (kognitiv beteendeterapi) men kan även ha inslag av andra terapiformer som exempelvis ACT. Mottagningen finns i trevliga lokaler mitt i Västerås.

KBT Västerås

KBT Västerås

KBT Västerås är två ord som tydligt pekar på grunden för vår verksamhet. KBT terapi sätter snabbt fokus på att finna lösningar utan att ägna allt för mycket tid till vad som varit i det förflutna. Terapiformen används framgångsrikt vid behandling av depression, ångest, låg självkänsla m.m. I samtalen hos oss lär vi känna dig, går igenom din situation och det som är relevant i aktuell situation. Därefter går man vidare med att finna ett förhållningssätt eller väg framåt beroende på hur ditt behov ser ut.

Långsamma och tidvis tysta terapisamtal är inte vår väg framåt. Vi använder oss av så lätta och jordnära samtal som möjligt, anpassade till dig och din situation. Vi anser att man bör undvika att göra det som redan upplevs som problematiskt tyngre eller svårare än det är. Terapiformen KBT som i sig är framåtsträvande i kombination med vår samtalsteknik gör att du snabbt känner förändring. Vårt uppdrag är att på ett adekvat och effektivt sätt hjälpa dig. Välkommen till en framåtsträvande KBT i Västerås!

kbt parterapi västerås

Parterapi

Parterapi kan användas av en lång rad olika anledningar. Det är inte enbart relationer i kris som kan behöva stöd utifrån. En relation kan hamna i ett läge som känns som en lång paus och att känslorna inte längre är vad de varit. Man kan ha problem med för lite närhet, eller att det råder obalans mellan hur mycket närhet eller vilken typ av närhet man vill ha.

Kommunikation är ett vanligt återkommande område där problem uppstår. Man behöver hjälp till att förstå varandra, och ibland låsa upp en del knutar som kommit ut detta innan man kan gå framåt.

En relation kan hamna i kris av både direkt och indirekt påverkan. En indirekt påverkan kan exempelvis handla om att någon i nära släkt råkat ut för en negativ händelse eller dödsfall som påverkar den ena eller båda i relationen kraftigt. En direkt påverkan kan handla om av avslöjad otrohet som kan sätta relationen i en akut kris där hela relationens existens framåt kan vara ifrågasatt. Oavsett anledning till varför ni behöver parterapi är ni välkomna att kontakta vår mottagning i Västerås.

Terapikliniken Västerås

Vi finns på Bondegatan i Västerås

E-post: vasteras@terapikliniken.com

Telefon: 021-495 35 20

Journr: 020-12 18 00

Utöver boende i Västerås ingår följande kommuner i vårt upptagningsområde: Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.