Vi ger en lösningsfokuserad terapi i Karlstad som har sin grund inom KBT. Vi erbjuder tid för planerade besök så snart som möjligt och har även akuttider om du snabbt behöver vår hjälp. Även utanför våra ordinarie öppettider finns vår jour tillgänglig. När du kommer till oss får du börja med att berätta om din situation. För att undvika att du ska känna dig ensam och utlämnad hjälper vi dig genom att leda samtalet och ställa frågor. Sedan tar vi fram en strategi och arbetar vidare mot en målbild. Vi är en modern klinik som arbetar efter ledorden: ansvar, kvalité och omhändertagande. Välkommen till Terapikliniken Karlstad - Vi är KBT!

KBT Karlstad

KBT terapi på dina villkor

Vi är en modern klinik som i första hand arbetar med KBT terapi där samtalen anpassas efter dig och din situation. KBT terapi är känd för att sätta fokus på framtiden. Helt enkelt att inte titta bakåt mer än nödvändigt. Det som varit används mer som en plattform för att komma vidare. Många har en föreställning om att terapisamtal alltid sker genom tunga samtal med långa tystnader och granskande blickar. Våra terapisamtal sker på ett så avslappnat sätt som möjligt samtidigt som de ska vara framåtsträvande och lösningsfokuserade.

Ofta är anledningen till varför man känner behov av terapi att man har svårt att hantera och komma bort från tankar eller känslor som påverkar vardagen negativt. Genom egen insikt, förståelse och nya tankebanor skapas goda förutsättningar att komma vidare. Vår KBT terapi ska även ge dig den så nödvändiga energi och kraft som krävs just för att komma vidare. Vi är en aktiv samtalspartner som hjälper dig framåt. Välkommen till en KBT terapi på dina villkor!

Terapikliniken Karlstad

Terapikliniken Karlstad ger terapi för de flesta situationer som kan tänkas uppstå i livet. Våra tjänster erbjuds till såväl privatpersoner som företag. För planerade besök erbjuder vi tid så snart som möjligt. Ibland inträffar dock plötsliga och akuta händelser som kan vara svåra att hantera. Vid en sådan situation finns ett visst antal jourtider att tillgå. Oavsett hur ditt behov ser ut är du alltid välkommen att kontakta oss.

KBT terapi Karlstad

Samtalsterapi

Vanliga områden för samtalsterapi

Kan man prata om allt?

Vi är väl medvetna om att det kan finns en fundering över om det man tänkt prata om är okej. Kan man verkligen prata om precis allt? För oss är svaret enkelt: ja, du kan prata om precis vad du vill. Det finns heller inget som är för litet eller för stort att prata om. Vår uppfattning är att hela tanken med terapi går ut på att du obehindrat ska kunna berätta precis vad du vill och hur du tänker kring det. Vår uppgift är att ge stöd och med olika verktyg hjälpa dig att hantera det som känns svårt eller upplevs som ett problem. Vårt uppdrag är inte att avgöra om det är rätt eller fel att agera eller tänka på ett visst sätt. Vi arbetar för ditt bästa och väger inte in normer och värderingar som kan finns i samhället om hur man ska förhålla sig eller tänka i vissa avseenden. Kontakta oss redan idag via e-post eller telefon!

kbt