Vi erbjuder en lösningsfokuserad KBT terapi i Karlskoga som även riktar sig till personer i Kristinehamn och Degerfors med närområde. Det är viktigt för oss att vara en aktiv samtalspartner för att undvika att du känner dig ensam och utlämnad i samtalet. Vi är intresserade av dig och din situation vilket vi vill att du ska känna. Vi är en modern klinik som arbetar efter ledorden: ansvar, kvalité och omhändertagande. Välkommen till Terapikliniken Karlskoga!

KBT terapi Karlskoga

Terapi på dina villkor

KBT terapi är känd för att sätta fokus på framtiden, helt enkelt att inte titta bakåt i tiden mer än nödvändigt. Många har en föreställning om att samtalsterapi alltid sker genom tunga samtal med långa tystnader och granskande blickar. Självklart är samtalen många gånger allvarliga beroende på samtalsämnet, men det bör inte kännas tyngre än vad som krävs. Våra terapisamtal är avslappnade, framåtsträvande och lösningsfokuserade.

Ofta är anledningen till att man känner behov av terapi att man har svårt att hantera och komma bort från tankar eller känslor som påverkar vardagen negativt. Genom egen insikt, förståelse och nya tankebanor utifrån andra perspektiv skapas goda förutsättningar att komma vidare. Vår terapi ska även ge dig den så nödvändiga energi och kraft som krävs för att komma vidare. Vi är en aktiv samtalspartner som hjälper dig framåt. Välkommen till en KBT terapi på dina villkor!

Terapikliniken Karlskoga

Terapikliniken Karlskoga ger terapi för de flesta situationer som kan tänkas uppstå i livet. Våra tjänster erbjuds till såväl privatpersoner som företag. För planerade besök erbjuder vi tid så snart som möjligt. Ibland inträffar dock plötsliga och akuta händelser som kan vara svåra att hantera. Vid en sådan situation finns ett visst antal jourtider att tillgå. Oavsett hur ditt behov ser ut är du alltid välkommen att kontakta oss.

Samtalsterapi

Vanliga områden för samtalsterapi