Terapikliniken i Norrköping erbjuder KBT terapi och parterapi utan långa väntetider. Till oss kan även boende i Finspång, Söderköping och Valdemarsvik vända sig. Om något hänt som gör att du snabbt behöver vår hjälp finns ett antal akuttider att tillgå. Vår arbetsmetod är främst KBT (kognitiv beteendeterapi) men beroende på vad du behöver hjälp med kan den kompletteras även med andra inslag av exempelvis ACT. Vi finns centralt i Norrköping med goda kommunikationer och parkeringsmöjligheter.

KBT Norrköping

KBT terapi

KBT terapi (kognitiv beteendeterapi) är en terapiform som sätter fokus på det du känner att du vill ha hjälp med. Man går därmed inte onödigtvis in på områden som inte är relevanta för terapin. Det gör att man undviker de annars djupa och ibland mörka samtal som många gånger kännetecknar terapisamtal. Vår KBT terapi består av en annan typ av samtal. Du som kontaktar oss vill troligen ha hjälp att komma bort från just det som känns tungt, mörkt och besvärligt. Därför är vi en aktiv samtalspartner som hela tiden arbetar med att styra samtalen mot lösningar och målbild.

Du kan prata med oss om allt och det finns inget som är för litet eller för stort att prata om. Allt vi pratar om stannar hos oss.

Tillsammans går vi igenom din situation och söker där efter möjliga vägar framåt. Även om du kan känna en uppgivenhet i att hitta en lösning innan du kommer till oss, hittar vi ofta flera vägar efter några samtal. Dessa alternativ väger vi sedan mot varandra för att välja den som känns bättre för dig.
Men det är inte alltid man vill ha vägledning, utan bara någon att prata med om saker man inte vill prata med någon om i sin närhet. Låt oss ta del av det du vill prata om. Det känns ofta bra att få prata med någon om saker man gått och grubblat på en tid. Det du kanske tänkt varit svårt eller konstigt kanske inte är så märkligt när vi hjälper till att sätta perspektiv på det.

I navigationsmenyn under "Samtalsterapi" hittar du några exempel på vanliga samtalsområden som du kan läsa mer om.

Parterapi

Vår parterapi grundar sig på KBT vilket många gånger är en stor fördel jämfört med andra terapiformer. Inom KBT används så kallade verktyg för att hantera tankar och känslor. Många av dessa kan framgångsrikt användas i parterapi. Båda i relationen kan också behöva hjälp att sätta problematiken i nya perspektiv i syfte att komma framåt.

Kommunikationsproblem, återkommande konflikter, otrohet och närhet är bara några områden som kan hanteras inom parterapi. De flesta har på egen hand försökt lösa problemen i relationen under en tid innan man söker hjälp. Att på egen hand försöka lösa problematik i relationen tenderar många gånger att orsaka ökade eller nya problem över tid. Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt så ni kan få professionell hjälp att lösa problematiken konstruktivt och långsiktigt.

Här kan du läsa mer om vår parterapi.

parterapi norrköping

Terapikliniken Norrköping

Vi finns på S:t persgatan i Norrköping

E-post: norrkoping@terapikliniken.com

Telefon: 011-444 12 80

Journr: 020-12 18 00

Utöver boende i Norrköping ingår följande kommuner i vårt upptagningsområde: Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.