Vi erbjuder KBT terapi för de flesta områden som parterapi, ångest, depression och låg självkänsla för att nämna några exempel. Vi är en modern klinik som tillämpar en aktiv samtalsteknik. Det gör att terapisamtalen inte blir onödigt tunga eller fyllda med långa tystnader. Om något inträffat som gör att du snabbt behöver vår hjälp finns även akuttider att tillgå. Under kvällstid och helger finns vår jour tillgänglig som kan hjälpa till vid akuta händelser. Boende i samtliga kommuner i Värmland kan söka till oss.

KBT för Arvika, Hagfors, Kristinehamn, Torsby, Årjäng mfl.

Utöver centralorten är vårt upptagningsområde Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng. All vår terapi utgår från KBT som kombineras med vår framåtsträvande samtalsteknik som gör att samtalen inte blir onödigt tunga eller jobbiga för dig.

KBT terapi kan framgångsrikt användas vid exempelvis ångest, depression och låg självkänsla. KBT har gjort sig känd genom att just sätta fokus framåt, men vi måste naturligtvis ändå veta en del om tiden som varit. Däremot upplevs inte terapin så djup och grävande. Det vi söker efter i tiden som varit använder vi som en plattform för att sedan se framåt.

Parterapi för hela Värmland

Vi erbjuder en aktiv parterapi för boende i hela Värmland. Parterapi kan användas både för att utveckla relationen om ni känner att den inte längre utvecklas och känner att något saknas eller vid en akut kris. Det som en gång var fint och välfungerande kan med tiden sakta försvinna. En saknad uppstår och kommunikationen bli allt mindre. Konsekvensen kan bli ökad tystnad, en känsla av besvikelse och ett ökat avstånd vilket i sin tur ökar känslan av att man inte längre förstår sig på den andra. Minskad närhet och intimitet kan vara ytterligare en konsekvens som lätt förstärker grundproblematiken, eller det som bidragit till annan problematik.

I en relation är det två personer som det måste tas hänsyn till och det är två intressen som ibland ställs mot varandra. Relationsproblem som pågått en tid kan kännas övermäktigt att hantera på egen hand. Vi är väl medvetna om att par som kommer till oss först försökt lösa problem på egen hand. Lösningar som i många fall troligen förstärkt problemen. Det kan vara svårt att se om man har någon egen del i det som hänt eller vad man själv kan behöva göra för att hitta en lösning.

En framgångsrik parterapi behandlar inte enbart ett område i relationen eftersom den måste ses som en helhet, en enhet helt enkelt. Om ett område, exempelvis närhet och bekräftelse, inte fungerar på ett sätt båda är nöjda med kommer andra områden i relationen påverkas negativt. Parterapi hos oss förs på ett konstruktivt sätt framåt där vi hela tiden söker efter lösningar genom samtal. Som samtalspartner håller vi oss neutrala och håller oss borta från skuldbeläggning oavsett vad som hänt. Det är viktigt att båda kan känna att man får stöd och hjälp i att kunna uttrycka sig i samtalen.

Terapikliniken

Vi finns på Östra torggatan 17 i Karlstad

E-post: karlstad@terapikliniken.com

Telefon: 054-444 44 90

Journr: 020-12 18 00