När du tänker på KBT Göteborg eller kanske parterapi Göteborg tänker du på oss. Så kommer det bli efter att du fått hjälp av oss, och vi vill att du då ska tänka på oss med ett leende. Det som var svårt innan blev plötsligt något helt annorlunda att hantera, och livet känns helt okej igen. Kanske till och med riktigt bra.

På vår mottagning i Göteborg erbjuder vi KBT terapi för de flesta områden som exempelvis ångest, stress och parterapi. Vi har tider med kort väntetid och har även akuttid för plötsliga behov samt jour tillgänglig under helger och kvällstid. Vi är en modern mottagning i centrala Göteborg som med en samlad kompetens utgör en nära och aktiv samtalspartner. Vi möter dig precis där du befinner dig, oavsett vad det handlar om. Hos oss är inga händelser och tankar för små, stora eller märkliga för att kunna prata om. Ingen av oss är mer än en människa i ett liv fyllt av händelser och utmaningar som ibland kan bli svåra att hantera på egen hand. Med KBT terapi kan vi hjälpa dig att snabbt hantera det du vill ha hjälp med.
Blunda nu och tänk: KBT Göteborg. Vem tänker du på? Du ser, det fungerar redan!

KBT parterapi Göteborg

KBT terapi

KBT terapi (kognitiv beteendeterapi) är en välkänd terapiform som framgångsrikt kan användas vid depression, ångest eller problem med svag självkänsla för att nämna några exempel. KBT terapi sätter omedelbart den upplevda problematiken i fokus, söker efter beteende- och tankemönster som vidmakthåller problematiken för att sedan hitta nya mönster som minskar eller helt tar bort det man upplever problematiskt. Det sker genom så kallade KBT-verktyg. Ett verktyg kan bestå av en teknik i hur man uppmärksammar och bryter negativa tankar. Inom KBT finns en lång rad olika verktyg, men det är viktigt att dessa anpassas unikt till både dig och din situation för att uppnå önskat resultat.

Parterapi

Att använda KBT för parterapi har visat sig ge goda förutsättningar för att nå önskat resultat. Vår erfarenhet säger att det stämmer men en annan mycket viktig aspekt är hur samtalet sker. Det bör skilja sig från andra typer av terapisamtal med vilket vi menar att det bör hållas så lättsamt och avslappnat som möjligt. Risken är annars stor att det man vill ha hjälp med kan kännas allt för stort och en känsla av uppgivenhet kan då komma. Det är något vi vill undvika och det är därför vi undviker psykologiska termer och analyserande blickar så långt det är möjligt. Vi når betydligt längre om ni känner att man kan prata helt fritt medan vi håller samtalen på en konstruktiv nivå där vi håller oss opartiska.

Terapikliniken Göteborg

Vi finns på Östra Hamngatan i centrala Göteborg
Mottagningen betjänar hela StorGöteborg

E-post: goteborg@terapikliniken.com

Telefon: 031-313 70 80

Journr: 020-12 18 00