Erektionsproblem (benämns även som erektil dysfunktion) är ett besvär som kan medföra stor påverkan för den drabbade på ett individuellt plan men även påverka eventuell partner och skapa relationella problem. Symtom kan yttra sig genom att erektionen helt uteblir eller genom att erektionen initialt fungerar men avtar och relativt snabbt försvinner under samlag. Besvären debuterar ofta långsamt tilltagande under en längre tid. Om man får erektion och kan påbörja ett samlag är det inte ovanligt att man tidvis också har problem med tidig utlösning. I många fall är erektionsproblem psykologiskt betingat, alltså uppstår på grund av tankemönster. Dessa tankar kan exempelvis vara grundade i prestationskrav, stress eller negativa sexuella händelser.

Erektionsproblem Stockholm

Hjälp mot erektionsproblem i Stockholm

På mottagningen i centrala Stockholm erbjuder vi hjälp mot erektionsproblem genom samtal med sexolog. Vid besöket får du inledande frågor som ger en första bild om vem du är och hur ditt liv i stort ser ut. Där efter får du frågor både för att ringa in och utesluta olika faktorer. Även om sexologen dagligen arbetar med dessa frågor har vi stor respekt för att du kan känna dig nervös och lite obekväm med att prata om något så privat som ditt sexliv. Vi lägger därför stor vikt vid att känna av och skapa ett samtalsklimat som du är så bekväm i som möjligt.

Med stöd av det man pratat om inledningsvis görs en bedömning om hur du får effektivast hjälp mot erektionsproblemet du upplever. Ofta handlar det om att hantera tankar i kombination med olika rent praktiska tekniker som kan verka trygghetsskapande för dig. När det gäller att hantera tankar räcker det ibland att få nya perspektiv medan det i andra fall kan behövas hjälp av så kallade KBT-verktyg (hämtade från kognitiv beteendeterapi).

Problem med erektionen kan ge minskad livskvalitet

Problem med erektionen drabbar de flesta män någon gång då och då och är inget att oroa sig över om det går lång tid mellan dessa situationer. Men om det inträffar allt oftare eller till och med alltid medför det ett lidande genom minskad livskvalitet och psykologiska effekter i form av negativt påverkad självkänsla och sexuellt självförtroende. Om man lever i en relation kan även den påverkas negativt genom partnerns eventuella ifrågasättande om attraktion "-tänder du inte på mig längre?". Det som skulle bli en fin stund kan snabbt förvandlas till ledsamhet eller frustration som lätt får spridning ut på andra områden i relationen. Detta förstärker i sin tur ofta problematiken genom ökad press. Det kan vara svårt att själv veta hur man tar sig ur mönstret och det är något vi också kan hjälpa dig med.
För att inte du själv och eventuell partner ska påverkas onödigtvis mycket bör du kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt.

Ring eller maila oss för att boka tid. Vi har öppet för tidsbokning och besök även på helger.

Relaterad information: Sexolog


Terapikliniken Stockholm

Vårt upptagningsområde är hela Stockholms län
Besöksadress: Skeppsbron 32, Stockholm

E-post: info@terapikliniken.com

Telefon: 08-124 487 00