Alkoholproblem är något förknippas med skuld, skam och misslyckande för väldigt många. Man relaterar till socialt utslagna personer som lever sina liv på ett destruktivt sätt. Det är till stor del en felaktig bild. Dessa personer utgör bara en mycket liten del av alla som har alkoholproblem. Den korrekta bilden är istället att problematiken kan drabba vem som helst, och det är vanligtvis inget som syns eller märks av i någon större omfattning. De flesta lever helt vanliga liv med jobb och familj. Ofta är det något har hänt som skapat problem att hantera alkohol.

Alkoholproblem Karlstad

Alkoholproblem behandling i Karlstad

Alkoholproblem behandling bör enligt vår uppfattning ske på ett sätt att det inte onödigtvis begränsar individens vardag mer än nödvändigt. Det finns mycket stora fördelar med att personen kan fortsätta bo hemma och ha en så normal vardag som möjligt. Att kunna sköta sitt jobb utan större påverkan är ytterligare en stor vinst. Man undviker även frågor av kollegor om var man varit, vilket annars kan vara vanligt efter minst någon månads vistelse på behandlingshem. Dessa fördelar kan uppnås då vi erbjuder alkoholproblem behandling lokalt i Karlstad. Vi vänder oss i första hand till personer med mindre till måttliga alkoholproblem och till personer som lever med ett så kallat riskbruk av alkohol. Vi erbjuder tjänsten till arbetsgivare vars anställda är i behov av hjälp samt direkt till privatpersoner som inte vill blanda in arbetsgivaren.

Hjälp mot alkoholproblem med KBT

Den mesta hjälp mot alkoholproblem sker genom samtal i någon form. En välkänd form är det så kallade 12-stegsprogrammet vilket normalt sker i gruppmöten. Enligt modellen ingår en tro på en högre makt inom ramen för dessa gruppmöten. Modellen fungerar bra för vissa medan andra har svårt för tanken på en högre makt och att det sker i gruppmöten. Vi har influerats av vissa delar i 12-stegsprogrammet, modifierat dessa för enskilda samtal och helt tagit bort kopplingen till en högre makt. Istället läggs stort fokus på dig och vad den verkliga anledningen är till att alkohol börjat påverka ditt liv. Alla samtal sker i form av enskilda samtal där vi främst använder kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Anledningen behöver hanteras och kanske hitta ett nytt förhållningssätt till den. Vi ger dig det stöd och hjälp som krävs för att hitta motivation att komma vidare, att återfå kontrollen. Vad målet är kan se olika ut och något vi tillsammans kommer fram till. Målet kan vara att sluta helt med alkohol och i andra fall handlar det mera om att återfå den egna kontrollen över alkoholkonsumtionen.

Anledningen i fokus

Vi sätter betydligt mer fokus på dig som individ än själva dryckesvanorna. Inledningsvis behöver vi lära känna dig genom att lyssna och ställa en del frågor kring din historia. Alla har vi en historia men i din söker vi efter anledningar och yttre faktorer som kan ha påverkat dig. Risker med en hög alkoholkonsumtion och dess konsekvenser tror vi att du till stor del redan känner till. Även om det naturligtvis berörs är det inget vi i samtalen lägger någon större tyngd på. Istället är det många gånger flera olika anledningar som medfört en hög alkoholkonsumtion, och då är det kring dem vi kommer uppehålla oss betydligt mer.

Samtalen sker på ett så vardagligt och lättsamt sätt som möjligt. Vi vill inte upplevas som ständigt granskande och ifrågasättande utan snarare som en förtrolig bekant du kan anförtro dig till. I samtalsrummet ska du känna dig välkommen och avslappnad. Ring eller maila oss för att boka in ett första besök.